Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Slavujevce

Poreklo imena:

U imenu ovog sela ima poetike celog kraja. U Sušici se čovek nigde prijatnije ne oseća nego u Slavujevcu.

Šumovite dubrave, lilari, dolinice pune zelenila i cveća u maju i junu odjekuju od pesme slavuja više no ma gde u dolini Sušice. Mora da je ta atmosfera inspirisala ljude da ovom selu dadu ovo poetično ime koje se tako lepo uklapa u ovaj zeleni i raspevani ptičji raj.

Istorija:

Ovo selo, kao ni Igrište, ne pominju srpski srednjovekovni izvori. Han je zabeležio da je Slavujevce 1858. godine imalo 10 kuća, a Milan Milićević beleži da je posle oslobođenja od Turaka u njemu bilo 36 poreskih glava. Pred kraj turske vlasti u selu Slavujevcu je bilo samo pet srpskih kuća, a ostale su bile arbanaške. Srpski deo sela bio je potčinjen gospodaru. Njegov poslednji gospodar je bio neki Ibraim iz susednog sela Igrišta, koji je uspeo da sebi podvlasti i susedno selo Drvodelju. Ibraim je imao u Slavujevcu svoj čardak na mestu koje se sada zove Čardačište.

Ibraim je bio osion i voma moćan čovek. Pored mnogo zemlje u ličnoj svojini, on je potčinio srpski deo Slavujevca i selo Drvodelju, a svoje potčinjene seljake je, pored drugih davanja, opteretio i paraspurom, tj. dužnošću da mu svako selo obradi znatan komad plodne zemlje i sav prihod snese u njegove ambare i salače. Izgleda da nije imao muške dece, već dve kćeri koje je bio udao za Arbanase: Ajdara i Azira, na koje se u ovom kraju očuvala uspomena u lokalitetima Ajdarevo i Azirovo.

Po oslobođenju od Turaka Slavujevčani i Drvodeljci su plaćali agrarni dug.

Stanovništvo:

Uporedni pregled broja stanovnika od 1948. do 2002. godine (Izvor: Republički zavod za statistiku).

Godina popisa
1948 
1953 
1961 
1971 
1981 
1991 
2002
Broj stanovnika
538
601
573
540
532
484 437

 

Izvor: Jovan V. Jovanović: Leskovačko Porečje - Leskovački zbornik 1973.

The Best bookmaker bet365