Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Šainovac

Poreklo imena:

Po predanju selo je dobilo ime po Ciganinu Šainu koji se ovde prvi naselio.

Istorija:

Iznad sadašnjeg sela postoji lokalitet Selište. Po kazivanju Spire S. Tošića, iz sela Šainovca, starog 78 godina (1960), na potezu Selište bilo je selo koje se zvalo Novo Selo. Kasnije se ovo selo pomestilo, to jest spustilo na mesto gde je sada, ali ne pod starim imenom, već je dobilo ime Šainovac. Šainovac je bio gospodarsko selo strojkovačkog gospodara Jašara, odnosno njegove kćeri Fatime. Aleksa Miladinović, iz Strojkovca, tvrdi da je Šainovac pripadao jednom od strojkovačkih gospodara, ali ne Jašara, već Rašit-bega, odnosno Rašit-begove kćeri Fatime. Pre no što je potčinjen, Šainovac je pripadao spahijskom lenu Derviš-spahije, čiji je čardak bio na sadašnjem placu Slavka Đokića. I sada postoji na istom mestu Dervišov bunar, a kula ovog spahije porušena je pred kraj prošlog veka. Kao gospodarsko selo, posle oslobođenja, Šainovac je plaćao agrarni dug.

Stanovništvo:

Uporedni pregled broja stanovnika od 1948. do 2002. godine (Izvor: Republički zavod za statistiku).

Godina popisa
1948 
1953 
1961 
1971 
1981 
1991 
2002
Broj stanovnika
220
222
224
244
275
256
228

 

Izvor: Jovan V. Jovanović: Leskovačko Porečje - Leskovački zbornik 1973.

The Best bookmaker bet365