Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Rudare

Poreklo imena:

Etimološki, naziv sela Rudara ukazuje na rudarsku delatnost koja je nekada u njegovoj blizini postojala. Do naših dana u narodu živi predanje o rudokopima kojih je nekada bilo u Rudarskoj čuki i po kojima je selo i dobilo svoje ime, a Radivoje Maksimović je u svojoj knjizi „Naše rudarstvo i topioničarstvo" zabeležio, ,,da se bakarna ruda eksploatisala u srednjem veku i kod Leskovca, gde u selu Rudaru i danas postoje stara bakarna troskovišta".

Istorija:

Po mnogim znacima izgleda da je u blizink sadašnjeg sela Rudara, pre dolaska Slovena, postojalo neko veće vizantijsko naselje. Na postojanje ove ranovizantijske naseobine u ovom kraju ukazuju temelji sadašnje Rudarske crkve dugi 19, a široki deset metara, koji su bili temelji vizantijske bazalne (saborne) crkve iz VI veka nove ere, na kojima je današnja Rudarska crkva podignuta. Ako je u doba Justinijana Prvog (527-565), na mestu današnje Rudarske crkve bila vizantijska bazilika, ona je morala biti podignuta za neku veću varoš. Nemački putopisac Feliks Kanic je u svome delu „Kraljevina Srbija i srpski narod" zabeležio legendu da je u blizini Rudarske crkve postojala latinska varoš. Kod naših istraživanja u toku 1960. godine, rekao nam je Dragoljub Nikolić, iz Rudara, star 54 godine, da je od „pre 3-4 godine (1956-57), orući svoju njivu „Jazonje", na padini Rudarske čuke, na oko 500 metara južno od sela Rudara, iskopao iz zemlje delove grnčarije neobičnog oblika i cigle različitih dimenzija od onih koje se sada prave.

Znamenitosti:

Značajnu starinu čini današnja Rudarska crkva, posvećena sv. Petki Trnovki. Nije nam poznato kada je podignuta, ali se zna da je obnovljena 1799. godine i da je bila bogato živopisana. Posle obnavljanja, vremenom, bili su popustili crkveni temelji, pa su usled toga zidovi crkve napukli. Stoga se crkva morala reparirati. Tom prilikom, neuki sveštenik, koji nije znao vrednost fresaka na crkvenim zidovima, naredio je da se preko njih stavi debeo sloj maltera i potom crkva izmoluje jednostavnim šarama.Crkva ima visok kameni zvonik, a niže od njega, na oko 40-50 metara, uzdiže se veliki crkveni konak na sprat, sa prostranim tremovima, terasama pod krovom i sobama, na krovu sa tankim dimnjacima. To je građevina stila građanske arhitekture balkanskog tipa, koja za sebe predstavlja interesantnu kulturnu i arhitektonsku retkost u celoj Leskovačkoj Moravi. Istočno od crkve nalazi se veoma prostrano groblje, u kome su sahranjivani i Leskovčani do 1894. godine sa stećcima  ili sarkofazima. Na nadgrobnim spomenicima ima starih datuma od 1832, 1853, 1855, 1857, 1858, 1862. godine i tako dalje, dakle iz perioda kada je Porečje bilo pod Turcima, pa ovi spomenici, ornamenti i napisi na njima predstavljaju vrlo interesantne izvore za etnološka, lingvistička, kulturna i istorijska istraživanja cele Leskovačke Morave. Rudarska crkva ima prostranu portu u kojoj je do prvog svetskog rata bilo mnogo stoletnih hrastova. Ove hrastove su Nemci u toku prvog svetskog rata oborili i građu nekuda odvukli. U crkvenoj porti je pre prvog svetskog rata bilo i paunova. Na istoku od konaka postojala je česma sa prijatnom izvorskom vodom.U narodnom životu Porečja i cele Leskovačke Morave sabor u Rudarskoj crkvi 8. avgusta predstavljao je veliki događaj. U prostranu crkvenu portu se tada slivao veliki broj ljudi, žena i omladine iz Porečja, Leskovca i Morave, koji je ovde, u hladu hrastovih krošnji, uživao na čistom vazduhu, uz bogatu trpezu, svirku, pesmu i igru.I danas je porta Rudarske crkve ograđena visokim zidom sa kapijama na zapadu i jugu. Ovu ogradu je podigao sveštenik Svetislav Zdravković posle drugog svetskog rata. Rudarska crkva i konak stavljeni su kao istorijski spomenik pod zaštitom države.

Stanovništvo:

Uporedni pregled broja stanovnika od 1948. do 2002. godine (Izvor: Republički zavod za statistiku).

Godina popisa
1948 
1953 
1961 
1971 
1981 
1991 
2002
Broj stanovnika
470
497
483
522
560
552
557

 

Izvor: Jovan V. Jovanović: Leskovačko Porečje - Leskovački zbornik 1973.

The Best bookmaker bet365