Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Radonjica

Poreklo imena:

Ovo selo je dobilo ime po nekom Radonji, koji se nekada prvi ovde zaselio.

Istorija:

Radonjica spada među najstarija sela Porečja. O njoj se trag nalazi u onoj povelji knjeginje Milice i sinova joj Stefana i Vuka iz 1395. godine, kojom su Milica i njeni sinovi darovali ruskom manastiru sv. Pantelejmonu u Svetoj Gori, između ostalog, i selo Vinu „s metohom i s međami, i zabelom i međa zabelu tomu do reke Sušice i do radoninske međe". U to vreme se atar sela Radonjice, baš kao i sada, protezao na severozapadnoj strani duboko u oblast Sušice, koja je u ono vreme bila sva pod šumom.

Han pominje Radonjicu i beleži da je ona 1858. godine imala 30 kuća. Odmah posle oslobođenja od Turaka ona je, međutim, imala 69 poreskih glava.

Radonjica je pod Turcima bila podvlašćeno selo i imala pred pad turske vlasti sedam gospodara. Verovatno je da je plodna zemlja u ataru ovog sela namamila Turke, naročito muhaxire, da se nameću njegovim stanovnicima za „zaštitnike". Nametnuvši im se za gospodare, mnogi su svoje podložne seljake nemilosrdno iskorišćavali. Ovde je zabeležena pojava, koje nema u ataru ni jednog drugog sela u Porečju: Radonjica je imala više paraspura. Tako je postojao paraspur Ćosinskog roda, paraspur Dunijskog roda, Jovanov paraspur. Znači da je paraspurne zemlje u ovome selu bilo više no i u jednom drugom, i da su čak pojedini rodovi bili opterećeni da svojim čitluk sahibijama obrađuju paraspurnu zemlju i daju mu sa nje sve plodove.

Sem toga, neki od Radonjičkih gospodara bili su rđavi i prema raji svirepi, pa su ih čak i same turske vlasti zbog njihove obesti kažnjavale.

Budući gospodarsko selo, Radonjica je plaćala agrarni dug, ali kao u ovom selu nije bilo insolventnih seljaka od kojih se ovaj dug naplaćivao prinudnim putem prodajom celokupne imovine agrarnog dužnika. Na to upućuje činjenica da u ataru ovog sela nije imao zemlju ni jedan Leskovčanin nezemljoradnik.

Stanovništvo:

Uporedni pregled broja stanovnika od 1948. do 2002. godine (Izvor: Republički zavod za statistiku).

Godina popisa
1948 
1953 
1961 
1971 
1981 
1991 
2002
Broj stanovnika
811
880
900
872
880
919
913

 

Izvor: Jovan V. Jovanović: Leskovačko Porečje - Leskovački zbornik 1973.

The Best bookmaker bet365