Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Crkveni konak u selu Rudaru

Konak rudarske crkve, u porti same crkve a nedaleko od nje, vrlo je lepa i impozantna građevina naše profane, građanske arhitekture tzv. balkanskog stila. Ne može da se utvrdi kada je zidan, ali svakako da ima više od 150 godina od kada je podignut, sudeći po obliku, načinu izgradnje i detaljima.

Sam konak gradili su seljaci iz Rudara i okoline, dobrovoljnim radom. Do 1894 godine crkvom u Rudaru služilisu se Leskovčani, nastanjeni u južnoj polovini varoši, i tu pored nje sahranjivali su svoje mrtve, što se i iz natpisa na nadgrobnim spomenicima potvrđuje. Od tada ona služi samo selu.

Zgrada je dvospratna sa jako izbačenim jednim krakom-doksatom, i u prizemlju i na spratu, prema dvorištu, tj. prema crkvi i groblju oko nje. Otuda ima osnovu u obliku slova „T", mada glavne prostorije leže u osnovi oblika pravougla, a samo doksat leži u kraku koji čini slovo „T“.

U prizemlje se ulazi ispod doksata, u veliki i prostran hol, iz koga, pri dnu, vode široke, jednokrake drvene stepenice za sprat, ispod kojih druge stepenice iste širine vode u podrum, koji se nalazi samo ispod jednog malog dela zgrade, onog okrenutog ka severu, upravo podrum se nalazi na severozapadnom uglu zgrade.

Iz hola u prizemlju vode desno dvoja vrata u dve veće sobe, a levo samo jedna vrata u jednu veliku sobu, koja je svakako služila kao trpezarija. Tu u holu vidi se desno od ulaza otvor za veliku peć - odžakliju, koja je zagrevala obe sobe desno od ulaza.

Na spratu se, tačno iznad hola u prizemlju, nalazi takođe veliki hol, koji je sa zapadne strane otvoren a sa istočne ima jedna vrata i dva prozora. Kroz ta vrata se izlazi na doksat, koji je za dva stepena izdignut nad nivoom sprata. Na doksatu se oko svih njegovih triju strana nalaze klupe za odmor. Iz hola na spratu vode, kao i u prizemnom holu, levo dvoja vrata u dve sobe i desno dvoja vrata takođe u dve sobe. U njemu se takođe nalazi otvor za peć - odžakliju, koji se vidi u zidu desno kada se izađe na sprat stepenicama, između vrata koja na toj strani vode u sobe na tom krilu zgrade.

Spolja zgrada ima vrlo živopisan izgled zbog jako izbačenog doksata i široke streje, koja baca duboku senku i time ga čini lepšim i interesantnijim. Skladnih je razmera i ima sačuvan veliki dimnjak svakako iz istog doba kada je i cela zgrada zidana, sudeći bar po obliku njegovog završetka, a takođe su sačuvani i drveni kapci na prozorima sprata, koji su nesumnjivo originalni, iz prvobitnog vremena, jer su načinjeni iz dva dela od kojih se gornji diže na gore a donji spušta na dole, kao ćepenci na starim dućanima.

Crkveni konak u Rudaru je nesumnjivo jedan od najlepših objekata ove vrste koji se sačuvao na teritoriji Republike Srbije, te stoga predstavlja izvanredan dokumenat za proučavanje naše narodne, profane arhitekture ne samo u Srbiji, već uopšte. Svojim izgledom, oblikom svoje osnove i detaljima zaslužuje što je stavljen pod zaštitu države i što će biti sačuvan od daljeg propadanja usled nevremena i dotrajalosti. Budućim generacijama poslužiće kao vidan dokaz građevinarstva toga doba, koje je bilo na zavidnoj visini.

The Best bookmaker bet365