Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Centar za ekonomiku domaćinstva Danica Vuksanović

Centar za ekonomiku domaćinstvaOsnovna delatnost Centra za ekonomiku domaćinstva je:


 • unapređenje kulture ishrane, odevanja, stanovanja i savetovališta za higijenu, negu i zaštitu kože lica i tela sa estetskim obrazovanjem za kozmetiku i demonstraciono potrošački centar,
 • rad na unapređivanju individualne i društvene ishrane putem predavanja, seminara za pravilnu ishranu, seminara za ishranu trudnica, dojilja, odojčadi i dece, seminara za konzerviranje voća i povrća, dijetalne ishrane, i izložbe pravilne ishrane,
 • stručno osposobljaanje građana za rad i potrebe u objektima društvene ishrane, izdavanje uverenja o završenom kursu pravilne ishrane,
 • izdavanje uverenja o završenim kursevima,
 • unapređenje kulture stanovanja u porodičnom i društvenom standardu putem predavanja,
 • seminara za unapređivanje domaćinstva (dvorišta i kuće sa pratećim objektima),
 • seminara za aranžiranje cveća,
 • seminara i kurseva za spremačice i osoblje koje radi na opremanju i održavanju higijene u radnim organizacijama,
 • izložbe savremeno opremljene kuće, savremene kuhinje, dečje sobe,
 • izložbe dekorativnih predmeta i drugih tematskih izložbi vezanih za domaćinsto,
 • izložbe hemijskih sredstava za održavanje higijene u stanu, organizovanje savetovanja za potrošače sa ciljem da se dođe do saznanja o snabdevenosti i kvalitetu proizvoda,
 • uslužne delatnosti i predlaganje mera za otklanjanje uočenih slabosti,
 • rad na unapređivanju kulture odevanja stanovništva polazeći od higijenskog, praktičnog i savremenog značaja, prikupljanja predmeta i motiva narodne radinosti u cilju ispitivanja i oplemenjivanja rada i primene u savremenom odevanju, koristeći se pri tome na stilizovanju odevnih predmeta koji se uklapaju u kretanje savremnog sveta mode, u vezi sa odevanjem, organizovanje predavanja, kurseva za krojenje i šivenje, kursa domaće radinosti i kurseva za manekene po potrebi Centra za ekonomiku, organizovanje i izvođenje modnih revija seoskih posela, muzičko poetskih večeri i drugo.

Spisak dokumenata potrebnih za upis:

 • kurseva - nije potrebna dokumentacija;
 • ispita za klasu daktilografa - kopija diplome i izvod iz matične knjige rođenih;
 • stručna osposobljavanja , prekvalifikacije i dokvalifikacije - kopija diplome o završenoj školi, izvod iz matične knjige rođenih;
 • na fakultet i postdiplomske studije - originali srednjoškolskih svedočanstava i  diploma, overena kopija diplome o završenom VI ili VII stepenu, izvod iz matične knjige rođenih, i uverenje o položenim ispitima.

The Best bookmaker bet365