Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Gorina

Poreklo imena:

Selo je dobilo ime po šumi-gori u kojoj je naseljeno.

Istorija:

Selo Gorina se pominje kao selo u Dubočici krajem 14. veka. Ono je bilo baština vlastelina Juga, pa ga je on darovao ruskom manastiru u Sv. Gori, sv. Pantelejmonu, a taj dar vlastelina Juga potvrdio despot Stefan Lazarević 1395. godine aktom koji je sačinjen u Novom Vrdu kada je te godine u njemu boravio sa svojom majkom kneginjom Milicom i bratom Vukom. Tako je ovo selo postalo metoh jednog dalekog manastira za koji je imalo da raboti, a bilo oslobođeno svih rabota i davanja prema ma kome u zemlji. Otuda je i crkvica u ataru ovog sela, zavučena u klanac Gorinke, mala i jednostavna građevina, posvećena istom svecu sv. Pantelejmonu. I Han pominje Gorinu i navodi da je 1858. godine imala 20 kuća. Kako navodi Milan Đ. Milićević, posle oslobođenja od Turaka, dakle za 20 godina, Gorina je porasla na 63 poreske glave , što je predstavljalo veći rast od onog koji je zabeležen kod sela Brze.

I Gorinu su Turci počitlučili, pa je ona, pred kraj turske vlasti, imala tri gospodara. To su bili: Demir, u zapadnom delu, Bislim u sredini sela, i Isa u Šubarskoj mahali . Demir je bio po narodnosti Arbanas i živeo je u Gorini, dok su druga dvojica živeli u Leskovcu.

Gospodar sela Gorine Bislim posle oslobođenja se nagodio sa onim seljacima koji su njemu pripadali u pogledu naknade za imalje, pa ti seljaci nisu plaćali državi agrarni dug. Oni koji nisu imali novca, imanje su uzeli na obligaciju leskovačkih čaršilpja, a oni isplatili Bislima. Seljaci su posle obligacije isplaćivali Leskovčanima, među kojima je bio neki iz roda Šućuranskih. Šta je bilo sa ljudima koji su bili potčinjeni gospodaru Isi, nismo mogli da razaberemo. Uglavnom seljaci ovog sela nisu plaćali agrarni dug državi, niti je ma kome za naplatu tog duga prodavana imovina.

Stanovništvo:

Uporedni pregled broja stanovnika od 1948. do 2002. godine (Izvor: Republički zavod za statistiku).

Godina popisa
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002
Broj stanovnika
702
777
774
820
822
821
754

 

Izvor: Jovan V. Jovanović: Leskovačko Porečje - Leskovački zbornik 1973.

The Best bookmaker bet365