Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Bukova Glava

Poreklo imena:

Kao Gorina, i ovo selo je dobilo ime po obilju šume u kojoj se zaselilo, i to specijalne vrste šume-bukove. I sada žive ljudi (1960), koji pamte kada je sav prostor iznad sela bio pod gustom bukovom šumom, a na ovo ukazuje i naziv jedne od mahala ovog sela u planini-Kršena buka.

Istorija:

U toponomiji ovog sela nema značajnijih tragova prošlosti ovog kraja. Interesantno je napomenuti da se i u ataru ovog sela nalazi Markov kamen, tojest kamen sa koga je Kraljević Marko, po predanju skakao sa svojim Šarcem idući planinom. Narodno predanje kaže da se na kamenu poznaju i danas otisci kopita Markovog Šarca. Sem ovoga, iznad loka-liteta Sastanci, na mestu zvanom Ravnište, postoji takozvano Koledarsko groblje. Tu, na tom mestu, i danas stoji dvadesetak pobijenih kamenova u neplodnu zemlju, za koje predanje kaže, da su nadgrobni spomenici dvadesetak koledara izginulih u međusobnoj borbi dveju koledarskih grupa koje su se na ovom mestu srele.

Pod Turcima i selo Bukova Glava je bilo gospodarsko selo, a njegov čitluk sahibija ili gospodar pred kraj turske vlasti bio je neki Asan, zvani Gušlja . Bukovu Glavu kao selo Han nije zabeležio, mada je ona u njegovo vreme kao selo postojala. Milan Đ. Milićević je zabeležio da je Bukova Glava odmah posle oslobođenja imala 21 poresku glavu.

Stanovništvo:

Uporedni pregled broja stanovnika od 1948. do 2002. godine (Izvor: Republički zavod za statistiku).

Godina popisa
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002
Broj stanovnika
398
396
405
360
379
354
297

 

Izvor: Jovan V. Jovanović: Leskovačko Porečje - Leskovački zbornik 1973.

The Best bookmaker bet365