Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Nevladine organizacije

 

Resurs centar

 

Resurs centar Leskovac je osnovan u martu 2002. godine, ali je zvanično registrovan u Saveznom ministarstvu pravde 03. septembra 2002. pod rednim brojem 3/1-1154/2-2002-07 kao udruženje građana.

Osnivači centra:

Švedski helsinški komitet za ljudska prava i CHRIS-Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji.

Vizija:

Razvijena i otvorena lokalna zajednica u kojoj građani aktivno participiraju u procesu donošenja odluka i kreiranju smernica za razvoj i poštovanje demokratskog društva.

Misija:

Resurs centar Leskovac, kao interlokutor razvoja lokalne zajednice, podiže svest građanima pokretanjem i realizacijom lokalnih, regionalnih i međunarodnih inicijativa, razvojnih i održivih programa usmerenih ka promociji i osnaživanju civilnog društva, vladavine prava, ljudskih prava i sloboda kao osnovnim preduslovima za priključivanje modernim i demokratskim društvima u EU.

Ciljevi:

  • Jačanje vladavine prava s obzirom da ona ne podrazumeva samo postojanje formalnog pravnog okvira, već pretpostavlja prepoznavanje i poštovanje najviših vrednosti pojedinaca od strane društva. Ona zahteva stalno širenje ideje o potrebi poštovanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda.
  • Promovisanje značaja civilnog sektora za razvoj lokalne zajednice kroz izgradnju partnerstava između civilnog, javnog i biznis sektora, jačanje građanskog aktivizma i pružanje podrške radi podizanja kapaciteta i svesti članova lokalne zajednice
  • Podrška procesima evropskih integracija kao doprinos pripremi lokalne zajednice za iste kroz permanentnu interakciju sa lokalnom zajednicom i njenim građanima
  • Promocija i implementacija ljudskih prava kroz različite programe
  • Promocija multikulturalizma i suživota različitih zajednica u okviru jedne kroz zajedničke aktivnosti pripadnika različitih etničkih grupa

Ciljevi Resurs centra Leskovac su deo Strategije Mreže Resurs centara i detaljnije su objašnjeni u sekciji Strategija.

Struktura:

Skupština je najviše telo koje se sastaje jednom godišnje. Skupštinu čine svi osnivači Resurs centra, kao i novoprimljeni članovi. Skupština odlučuje o sledećim pitanjima: usvaja godišnji izveštaj o radu Resurs centra, usvaja statut i njegove izmene, imenuje i razrešava Upravni odbor, donosi odluku o gašenju RC-a.

Upravni odbor se sastaje jednom mesečno i nadređen je direktoru. Uloga Upravnog odbora je da: utvrđuje poslovnu politiku Resurs centra, kao i obaveze i odgovornost članova, donosi opšta akta centra i imenuje i razrešava direktora centra.

Članovi Upravnog odbora su:
Katarina Živanović, direktorka Kulturnog centra REX
Natalija Bratuljević-koordinatorka programa u Švedskom helsinškom komitetu za ljudska prava
Dušan Prvulović-CHRIS Mreža
Zorka Kovačević-YUCOM
Sava Stefanović-novinar

Ciljna grupa:

Programi i akcije centra su namenjeni lokalnoj zajednici u celini i njenom napretku. Međutim, akcenat je ipak na mladima, nezaposlenima i pripadnicima manjinskih zajednica (etničkih, rasnih, seksualnih itd).

Usluge

Centar takođe pruža i konsultantsku pomoć kod pisanja projekata. Do sada smo pomogli mnogim lokalnim institucijama i organizacijama da pripreme projekat i pošalju donatorima. Dobra saradnja na ovom planu je uspostavljena sa JP "Pijaca", JP "Dom", JP "Vodovod", JP ’’Komunalac’’ , Opštinom Crna Trava, Regionalnom privrednom komorom, UG "Leskovački krug",NVO Edukacioni centar Leskovac, NVO Narodni parlament, Narodnim Muzejom, Nacionalnom službom za zapošljavanje-filijala Leskovac, opštinom Leskovac i Jablaničkim okrugom.

The Best bookmaker bet365