Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Arheološka nalazišta

Caričin grad (Justinijana Prima)

Caričin GradNa lokalitetu Caričin Grad, koji se nalazi 30 km jugozapadno od Leskovca, 7 km zapadno od Lebana nalaze se ruševine grada Justiniana Prima. Ovaj grad je podigao Justinijan I (527-565), vizantijski car, veliki reformator, strateg i graditelj u blizini mesta svoga rođenja. Godine 535. XI novelom novom gradu je namenio ulogu sedišta arhiepiskopije i prefekta pretorije u prefekturi Severni Ilirik.

Grad je podignut na uzvišenju između dve reke. Tri utvrđenja su neposredno branila grad, a čitav sistem utvrđenja od Naissusa do Justinijane Sekunde. Caričin GradOpasan je moćnim bedemima sa isturenim kulama. Kroz monumentalne kapije sa kulama ulazilo se u grad sa južne i istočne strane. Na jugu se nalaze i dva odbrambena vodena rova.

Grad se sastoji od tri arhitektonske celine koje su posebno opasane bedemima. Na najuzvišenijem delu je akropolj koji je bio u službi arhiepiskopije. Na njemu se nalazi najveća crkva Caričinog Grada - episkopska bazilika i palata u kojoj je stolovao arhiepiskop, krstionica i, kako se pretpostavlja, škola za obučavanje vernika. Gornji grad se prostire oko Akropolja. On je dvema ulicama podeljen na četiri kvarta. Na mestu gde se ulice seku nalazi se kružni trg. U kvartovima su centralne tačke bile crkve. Duž ulica nalazile su se zanatske i trgovačke radnje, javne građevine, stambeni objekti. Donji Grad se prostire južno od Gornjeg Grada na najnižoj terasi. U Donjem Gradu su do sada otkriveni sakralni objekti, objekti javnog karaktera i stambena četvrt.

Caričin GradCaričin Grad je urbanistički planiran grad. U njegovoj izgradnji primenjena su sva iskustva i dostignuća antičkog sveta. Imao je i dobro organizovan unutrašnji život - vodu - akvaduktom dovedenu u grad, veliki rezervoar za vodu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kupatila, česme.

Arheološka iskopavanja na Caričinom Gradu su započeta su 1912. godine.Godine 1978. u istraživa se uključuje i Francuska škola iz Rima. Sa izvesnim prekidima iskopavanja traju i danas.

Tokom višedecenijskih istraživanja, otkriven je veliki broj objekata i mnoštvo arheoloških predmeta od pečene zemlje, metala, stakla, kosti i novac koji ilustruju život u gradu U gradu je otkopano sedam crkava, a u neposrednoj blizini grada još tri. Veći broj crkava ima bazilikalni izgled sa tri broda. Podovi i zidovi bazilika bili su dekorisani mozaicima. Predstave su figuralne i geometrijske, prikazane pojedinačno ili u vidu kompozicije.

Caričin GradU bazilici sa transeptima najbolje je očuvan mozaik postavljen u narteksu, naosu i apsidi bazilike.

Motivi na podnim mozaicima Caričinog Grada, kao i na drugim ranohrišćanskim podnim mozaicima prikazani su u dve dimenzije, bez plastičnosti, ali sa dubokim simboličnim značenjem.

Arheološki predmeti pronađeni tokom iskopavanja čuvaju se u Narodnom muzeju u Leskovcu (iskopavanja od 1947-1978), u Narodnom muzeju u Beogradu gde se čuvaju najznačajniji predmeti i u Arheološkom institutu SANU (iskopavanja od 1978 do 2003.)Taj materijal bi trebalo da se vrati Narodnom muzejuu u Leskovcu kada budu završeni radovi na opremanju depoa.

Caričin GradNaučna javnost je dobro informisana o značaju Caričinog Grada. O njemu je pisano u stručnim domaćim i stranim časopisima. Svetska naučna javnost je o značaju Caričinog Grada bila informisana 1948. godine (A. Graber, Cahiers archeologues III).

Povodom izložbe 1977. izdat je katalog V. Popovića i V. Kondića, a povodom izložbe 2003. godine u Francuskom kulturnom centru publikacija Justiniana Prima-Caričin Grad autora dr V. Ivaniševića i dr B. Bavanta.

Iskopavanja koja vodi Arheološki institut iz Beograda i Francuska škola iz Rima publikuju se na francuskom jeziku . Do sada su izašle dve monografije Caričin Grad I 1984, i Caričin Grad II, 1990. godine. U pripremi za štampanje je III knjiga.

Caričin Grad je živeo kratko. Podignut 30-tih godina VI veka, a već početkom VII veka srušen je u naletu Avara i Slovena. Na mestu gde je podignut nije bilo naselja u ranijim epohama, a na njegovim ruševinama nije podignuto novo naselje. Zadržao je čistu osnovu ranovizantijskog i duh hrišćanskog grada i zato je veoma značajan za nauku i umetnost Srbije, Balkanskog poluostrva i Jugoistočne Evrope u celini.

 

kustosi-arheolozi

Julijana Pešić, Smilja Jović

The Best bookmaker bet365